Welkom in onze winkel !

Privacy Policy

Strip-Veiling draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Strip-Veiling handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en met de wijze waarop Strip-Veiling persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verzameling van persoonsgegevens

Je kunt deze website raadplegen zonder dat je persoonsgegevens moet ingeven. Nochtans verzamelt Strip-Veiling de volgende gegevens over al de bezoekers van deze website: page-logs, IP-adres bezoekers, tijdstip van bezoek, browser, instellingen. Deze informatie wordt enkel voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over u tijdens een eventuele registratieprocedure werden verzameld.

Registratie

Hoewel je deze website kunt raadplegen zonder dat je persoonsgegevens moet ingeven, moet je je registreren om een eigen account aan te maken.

Registratie voor een eigen account

Tijdens deze registratieprocedure moet je een e-mailadres en een paswoord ingeven. De meegedeelde informatie wordt veilig opgeslagen en wordt enkel gebruikt om je naderhand te kunnen identificeren, zodat enkel jij toegang kunt krijgen tot je eigen account.  Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat Strip-Veiling deze gegevens in dit kader mag bewaren en verwerken. Ook erken je uitdrukkelijk het recht van Strip-Veiling om de meegedeelde persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten, indien daarom wordt gevraagd. Tenzij op aanvraag van de bevoegde autoriteiten, worden in geen geval uw persoonsgegevens meegedeeld aan derden. Zoals voorzien door de Privacywet, kan je je persoonsgegevens steeds raadplegen en wijzigen door op "Mijn gegevens" of het rode icoontje "wijzig gegevens/instellingen" te klikken. Indien het niet mogelijk is je gegevens op deze manier te wijzigen, kan je Strip-Veiling raadplegen.

Veiligheid

Strip-Veiling verbindt zich ertoe om al de in het kader van deze website gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Zoals aangegeven in de algemene voorwaarden kan Strip-Veiling nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of beschadiging van uw persoonsgegevens.

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and what information they store.

COOKIE nameCOOKIE Description
CART The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Stores the category info on the page, that allows to display pages more quickly.
COMPARE The items that you have in the Compare Products list.
CURRENCY Your preferred currency
CUSTOMER An encrypted version of your customer id with the store.
CUSTOMER_AUTH An indicator if you are currently logged into the store.
CUSTOMER_INFO An encrypted version of the customer group you belong to.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Stores the Customer Segment ID
EXTERNAL_NO_CACHE A flag, which indicates whether caching is disabled or not.
FRONTEND You sesssion ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to edit their orders.
LAST_CATEGORY The last category you visited.
LAST_PRODUCT The most recent product you have viewed.
NEWMESSAGE Indicates whether a new message has been received.
NO_CACHE Indicates whether it is allowed to use cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.
POLL The ID of any polls you have recently voted in.
POLLN Information on what polls you have voted on.
RECENTLYCOMPARED The items that you have recently compared.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS The products that you have recently viewed.
WISHLIST An encrypted list of products added to your Wishlist.
WISHLIST_CNT The number of items in your Wishlist.